Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-19  

Lokomotywy serii 2M62/2M62U
[1 z 3]

Strona 1Strona 2Strona 3 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1473.6 kB   2M62U-0059 z poci▒giem wje┐d┐a na stacjŕ Hrubieszˇw LHS.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1417 kB   2M62U-0346 z poci▒giem wje┐d┐a do Polski.

Grˇdek
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 551.3 kB   Ukrai˝ski 2M62-0934 na zachodniej g│owicy stacji granicznej Hrubieszˇw LHS.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 499.8 kB   Ukrai˝skie 2M62U-0059 z kolejnym sk│adem rudy na haku wje┐d┐a na stacjŕ graniczn▒ Hrubieszˇw LHS.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Grˇdek Kolonia

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 476.8 kB   2M62U-0059 ze sk│adem mieszanym zbli┐a siŕ do mostu granicznego na rzece Bug.

Grˇdek
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 458.6 kB   2M62U-0059 wraca luzem na Ukrainŕ mijaj▒c stanowisko skanowania RTG.

Grˇdek Kolonia
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 80.7 kB   2M62U-0346 podczas manewrˇw na stacji Hrubieszˇw LHS.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Artur Konieczny
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 302.3 kB   2M62K-1163 wypo┐yczony od Kolei Litewskich w oczekiwaniu na przygotowanie sk│adu zwrotnego na Ukrainŕ.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 329.9 kB   Ukrai˝ski 2M62 ze sk│adem wŕglarek w│aťnie przejecha│ przez most graniczny w kierunku Izowa.

Grˇdek
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 395.1 kB   Ukrai˝ski 2M62U-0159 manewruje na zachodniej g│owicy stacji granicznej Hrubieszˇw LHS.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 450.8 kB   2M62y-0183 ze sk│adem zbli┐a siŕ do skanera RTG w drodze powrotnej na Ukrainŕ.

Grˇdek Kolonia
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 276.3 kB   2M62-0998 po przyprowadzeniu sk│adu z Ukrainy, manewruje na zachodniej g│owicy stacji Hrubieszˇw LHS.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 378.8 kB   2M62-1111 podczas manewrˇw na stacji Hrubieszˇw LHS.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 375.4 kB   Ukrai˝ski 2M62-1224 ze sk│adem rudy przekracza granicŕ Polski.

Grˇdek
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 368.9 kB   Ukrai˝ski 2M62U-0292 manewruje na zachodniej g│owicy stacji granicznej.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Jaros│aw Stypa
Strona 1Strona 2Strona 3
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05