Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-06-14  

Normalnotorowa bocznica do zak│adˇw ceramicznych w Hedwi┐ynie
[1 z 2]

Bocznica bŕd▒ca odga│ŕzieniem od linii Zwierzyniec Towarowy - Stalowa Wola Po│udnie. Obecnie nieu┐ywana.

Strona 1Strona 2 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 240 kB   Brama bocznicy do zak│adˇw ceramicznych.

Hedwi┐yn
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 313.9 kB   Wjazd do zak│adˇw ceramicznych w Hedwi┐ynie - widok od strony bramy.

Hedwi┐yn
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 270.5 kB   Wjazd do zak│adˇw ceramicznych w Hedwi┐ynie - widok od strony bramy.

Hedwi┐yn
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 280.6 kB   Wjazd do zak│adˇw ceramicznych w Hedwi┐ynie - widok od strony bramy.

Hedwi┐yn
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 308.1 kB   Wjazd do zak│adˇw ceramicznych w Hedwi┐ynie - widok od strony bramy.

Hedwi┐yn
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 273.7 kB   Atrakcj▒ s▒ ╝rˇd│a bij▒ce w lesie u stˇp nasypu bocznicy.

Hedwi┐yn
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 252 kB  

Hedwi┐yn
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 256.7 kB  

Hedwi┐yn
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 223.1 kB  

Hedwi┐yn
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 216.1 kB   Po lewej tor linii normalnotorowej Zwierzyniec Tow. - Stalowa Wola P│d. (w g│ŕbi widoczny kawa│ek toru LHS). Po prawej widoczny tor dawnej mijanki.

Hedwi┐yn
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 170.3 kB   Po lewej tor LHS, w Ârodku tor linii normalnotorowej Zwierzyniec Tow. - Stalowa Wola P│d.. Po prawej widoczny tor dawnej mijanki.

Hedwi┐yn
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 180.4 kB   Pozosta│oÂci o dawnej mijance.

Hedwi┐yn
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 280.5 kB  

Hedwi┐yn
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 452.4 kB   Stara bocznica normalnotorowa do dawnych zak│adˇw ceramicznych w Hedwi┐ynie.

Hedwi┐yn
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 425.6 kB   Stara bocznica normalnotorowa do dawnych zak│adˇw ceramicznych w Hedwi┐ynie.

Hedwi┐yn
fot. Jaros│aw Stypa
Strona 1Strona 2
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05