Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-19  

Szerokotorowe wagony kursuj▒ce po LHS
[1 z 4]

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1359 kB   Wagon serii Facc (tzw. dumpcar lub Hopper-Dozator) nale┐▒cy do PKP LHS.

Przystanek osobowy Sŕdziszˇw
Sŕdziszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1382.2 kB  

Brody Ma│e
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1477.7 kB   Kontenery.

Przysieka
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 998.3 kB   Platformy po wy│adunku kontenerˇw na S│awkowie w│▒czone w sk│ad poci▒gu jad▒cego w kierunku Ukrainy.

Marcinkowice
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 337 kB   "Dymi▒ce" wagony poci▒gu rudowego... Wstrz▒sy i pŕd poci▒gu spowodowa│y wydobywanie siŕ py│u, prawdopodobnie rudy ┐elaza, z wnŕtrza wagonˇw, sprawiaj▒cego wra┐enie, ┐e wagony siŕ pal▒.

Kŕpie
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 590.6 kB   Rosyjskie cysterny do przewozu chemikaliˇw.

Stacja S│awkˇw Po│udniowy LHS
S│awkˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 599.6 kB   Wŕglarka UZ.

Stacja S│awkˇw Po│udniowy LHS
S│awkˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 768.5 kB   Wŕglarka UZ.

Stacja S│awkˇw Po│udniowy LHS
S│awkˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 728.6 kB   Masywny wˇzek wŕglarki U».

Mijanka Werbkowice LHS
Konopne

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 935.7 kB   Wŕglarki do przewozu rudy. W tle masyw Bia│ej Gˇry.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 523.2 kB   Kontenery jad▒ce na platformach w kierunku wschodnim.

Pietropole
Puszcza Sandomierska

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 193.1 kB   Cysterny.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 641.1 kB   Sk│ad cystern w drodze do S│awkowa na tle masywu Bia│ej Gˇry.

Mijanka Kŕpie
Marcinkowice

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 658.3 kB   "Firmowy" wagon kryty typu Galmn w barwach PKP LHS.

Wysokie.
Stacja ZamoŠ Bortatycze

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 698.7 kB   Wagon kryty typu Galmn w barwach PKP LHS oraz dwie platformy odstawione na terenie stacji ZamoŠ Bortatycze. Na drugiej platformie widaŠ przŕs│o przywiezione km. 51.0 pochodz▒ce z demonta┐u wiaduktu.

Wysokie.
Stacja ZamoŠ Bortatycze

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05